Jiří Kohút - Facebook                              Stát patří nám, ne my jemu!       
                                         e-mail             Můj stav na SKYPE         Tel: 601 551 959                          

                   věci veřejné             Strana svobodných občanů - politická strana      


Informace o rostoucím nebezpečí,
 které představuje plíživé pronikání islámu do Evropy       Dění okolo islámu v Evropě, zprávy z předních zpravodajských serverů       Jak funguje EU ve skutečnosti
        predpoved pocasi predpoved pocasi predpoved pocasi predpoved pocasi predpoved pocasi
           
      
Vítám tě na mé skromné kontaktní a informační stránce.                               Můžeme chatovat na Skype, který umožňuje i bezplatné telefonování (jen pokud můj stav připojení je online - vysvíceno zeleně).                               Komunikovat můžeme také klasickým způsobem, tedy prostřednictvím e-mailu.                                                         Přeji krásný, pohodový a bezpečný den !